Privātuma politika

Sastatņu ražotāja GDPR un sīkfailu politika

I. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI:

Personas datu, kas savākti, izmantojot vietni delta-bud.eu, administrators ir DELTA Marcin Sadlak, kura juridiskā adrese ir ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa, reģistrēts uzņēmumu reģistrā ar NIP numuru: 5631571163, REGON: 110670920, e-pasta adrese: delta@delta-bud.pl.

Lūdzu, sūtiet savas šaubas un lūgumus par savu gribu izmantot savas tiesības uz ul. Firmowa 46, 05-152 Łomna.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību ar attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).

Mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu datu subjektu intereses, un jo īpaši mēs nodrošinām, ka savāktie dati ir:

 • apstrādāti likumīgi, godīgi un pārredzamā veidā attiecībā uz datu subjektu
 • ievākti konkrētiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem un netiek tālāk apstrādāti ar šiem nolūkiem nesaderīgā veidā,
 • adekvāti, atbilstoši un ierobežoti ar to, kas ir nepieciešams saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tiek apstrādāti,
 • ja nepieciešams, izlabot un atjaunināt,
 • uzglabā tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektu ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem,
 • apstrādāti tādā veidā, kas nodrošina atbilstošu personas datu drošību.

 Lai sniegtu pakalpojumus visaugstākajā līmenī, mēs izmantojam tehniskos rīkus, kas saistīti ar vietnes analīzi un darbību. Šie rīki netiek izmantoti jūsu personas datu apstrādei. Mēs izmantojam:

 • Google Analytics — tiešsaistes rīks vietņu statistikas analīzei,
 • Google AdWords — reklamēšanas sistēma, kas ļauj parādīt sponsorētās saites Google meklētājprogrammas meklēšanas rezultātos un sadarbības vietnēs,
 • Yandex Metrica, Heap Analytics — ir vietņu analīzes rīks,
 • Informācijas paziņojumi — paziņojumi, kas tiek parādīti reāllaikā datora ekrānā,
 • Livechat — UserEngage pakalpojums, kas nodrošina iespēju ar jums sarunāties.

II. DATU VĀKŠANAS MĒRĶIS UN APJOMS UN ŠO DARBĪBU JURIDISKAIS PAMATS:

Jūsu personas dati tiek apstrādāti trīs nolūkos atkarībā no jūsu piekrišanas:

 • atbildēšana uz jūsu jautājumiem, izmantojot saziņas veidlapu — šo darbību juridiskais pamats ir princips, ka datu apstrāde ir nepieciešama, lai veiktu darbības pēc attiecīgā datu subjekta pieprasījuma
 • Piedāvājumu, biļetenu sūtīšana – šo darbību juridiskais pamats ir jūsu piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem,
 • personāla atlases nolūkos — šo darbību juridiskais pamats ir jūsu piekrišana personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem mērķiem.

Mēs apstrādājam šādu jūsu datu apjomu:

 • Vārds un uzvārds,
 • e-pasta adrese,
 • tālruņa numurs,
 • jebkuri citi jūsu sniegtie dati pieprasījuma saturā, kas nosūtīts, izmantojot saziņas veidlapu, vai nosūtīts mums sarakstei pievienotajos failos,

Mēs neievācam papildu informāciju par jums no citiem avotiem.

Mēs nepārdodam personas datus un neizpaužam tos ar citām juridiskām personām. Jo īpaši jūsu dati netiek nodoti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai starptautiskām organizācijām.

III. DATU UZGLABĀŠANA UN DZĒŠANA

Mēs cenšamies pēc iespējas ierobežot to personas datu glabāšanas periodu, kas vairs netiek izmantoti. Tomēr informējam, ka šāda situācija var rasties operatīvu un tehnoloģisku iemeslu dēļ. Ar to mēs domājam laiku, kas nepieciešams, lai izlemtu, vai ir vēlama turpmāka saziņa, kā arī laiku, kas nepieciešams datu dzēšanai no dublējuma.

Jūsu datus, kas tiek apstrādāti, lai apstrādātu pieprasījumu, mēs apstrādāsim sarakstes laikā, un pēc tam atkarībā no tās rezultātiem tie tiks vai nu pievienoti mūsu klientam. bāze un tiks tālāk apstrādāti, lai izpildītu līgumu, vai tiks dzēsti, ja vairs nebūs iespējams izveidot sadarbību.

Ja no savas puses slēgsiet mums salasāmās sarunas, dati tiks nekavējoties dzēsti no darba sistēmas datu bāzēm un trīsdesmit dienu laikā no rezerves kopijām.< /span>

Ja atbilde netiks saņemta un situācija ir neskaidra, dati tiks glabāti 6 mēnešus no pēdējā ziņojuma nosūtīšanas datuma.

Dati, kas apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, t.i., dati, kas tiek izmantoti mārketinga informācijas nosūtīšanai, tiks apstrādāti līdz piekrišanas atsaukšanai. Jums vajadzētu arī pievienot 30 dienu periodu, kas nepieciešams, lai tos noņemtu no dublējuma.

IV. TIESĪBAS ATSAUKT PIEKRITU, TIESĪBAS KONTROLĒT, PIEKĻŪT UN LABOT JŪSU DATI, TIESĪBAS UZ DATU PĀRSŪTĪT, TIESĪBAS IETEIKTI TURPMĀKU APSTRĀDI UN TIESĪBAS IESNIEGT SŪDZĪBU UZRAUDZĪBAS IESTĀDEI.

Vēlamies jūs informēt, ka mēs apstrādājam jūsu datus mārketinga nolūkos, pamatojoties uz jūsu brīvprātīgu piekrišanu. Informējam, ka šo piekrišanu var atsaukt jebkurā laikā. Šim nolūkam mēs iesakām nosūtīt mums ziņojumu no tās pašas e-pasta adreses vai tālruņa numura, uz kuru saņemat mārketinga saturu. Vienīgās piekrišanas atsaukšanas sekas būs fakts, ka jūs vairs nevarēsiet no mums saņemt informāciju par mūsu piedāvājumu un citu mārketinga saturu. Tāpat informējam, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē mūsu datu apstrādes likumību, kas tika veikta pirms atsaukšanas.

Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības pieprasīt tūlītēju neprecīzu personas datu labošanu. Turklāt jums ir tiesības pieprasīt, lai tiktu aizpildīti nepilnīgi personas dati.

Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi šāda mārketinga, tostarp profilēšanas, nolūkos, ciktāl apstrāde ir saistīta ar šādu tiešo mārketings.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs ierobežotu jūsu personas datu apstrādi datu precizitātes pārbaudes vai prasību iesniegšanas laikā.

Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai mēs nosūtītu jūsu datus jums vai tieši citam pārzinim plaši izmantotā, mašīnlasāmā formātā. Vēlamies jūs informēt, ka šīs tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, ko esam saņēmuši no jums. Sakarā ar to, ka ekskluzīvie dati par jums tiek apstrādāti teksta formā, datu pārsūtīšana aprobežosies ar teksta dokumentu ģenerēšanu docx formātā, kas satur jūsu vaicājumu vēsturi. Šajos dokumentos nebūs ietvertas mūsu atbildes, jo īpaši mūsu padomi vai cita veida ekspertu zināšanas, jo tas nav jūsu pilnvarojuma priekšmets (tā nav nododama).

Lūdzu, sūtiet visus iepriekš minētos jautājumus uz mūsu biroju ul. Firmowa 46, 05-152 Łomna.

Vēlamies jūs informēt, ka jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei, kas ir Datu aizsardzības biroja prezidents.

V.SĪKDĒKUMI

Kad apmeklējat mūsu vietnes lapas, jūsu datora diskā var tikt saglabāti tā sauktie sīkfaili. sīkfailus, t.i., mazus teksta failus, ko nosūta mūsu serveris vai Google serveris.

Mēs izņēmuma kārtā nosūtām sīkfailus no sava servera. Tie tiek izmantoti, lai atcerētos lietotāju iestatīto vietņu vēlamo izskatu, piemēram, fonta lielumu, balsošanas fakta reģistrēšanu aptaujās vai lietotāja veiktās daudzpakāpju darbības.

Mēs arī izmantojam sīkfailus, lai rādītās reklāmas atbilstu vietnes apmeklētāju interesēm.

No mūsu servera nosūtītā informācija, kas saglabāta jūsu datorā, netiek apkopota un nekādā veidā neapstrādāta.

Papildus sīkfailiem, kas tiek sūtīti no mūsu servera, caur mūsu vietnēm tiek nosūtīti Google sīkfaili, kas tiek izmantoti, lai Google moduļos rādītās reklāmas pielāgotu jūsu interesēm.

Varat jebkurā laikā atspējot visus vai dažus sīkfailus, mainot iestatījumus savā tīmekļa pārlūkprogrammā.

Ja nolemjat noraidīt visus sīkfailus, jūs nevarēsit izmantot noteiktu mūsu vietnēs pieejamo saturu un pakalpojumus, jo īpaši tos, kuriem nepieciešama pieteikšanās. Tomēr sīkfailu atspējošana neliedz jums pārlūkot mūsu vietņu lapas.

 • pārlūkā Opera,
 • pārlūkprogrammā Firefox
 • pārlūkā Chrome
 • pārlūkprogrammā Internet Explorer
 • pārlūkprogrammā Safari.

Ja izmantojat mobilo ierīci (tālruni, viedtālruni, planšetdatoru), lūdzu, pārskatiet savas konfidencialitātes opcijas ierīces ražotāja vietnes dokumentācijā.

Kontakts

Grupa Delta

Sazinies Sazinies Sazinies

Lūdzu, zvaniet mums pa numuru.