Privatumo politika

DUOMENŲ APDOROJIMO POLITIKA IR SAUSAINIŲ NAUDOJIMAS

I. BENDRI NUOSTATAI:
Asmeninių duomenų, surinktų per interneto svetainę delta-bud.eu, tvarkytoju yra įmonė DELTA Marcin Sadlak, registruota adresu Kłobucka g. 10, 02-699 Varšuva, registruota komercinės veiklos registre, PVM mokėtojo kodas: 5631571163, įmonės kodas: 110670920, el. pašto adresas: delta@delta-bud.pl.

Visus klausimus ir pageidavimus dėl asmeninių duomenų tvarkymo, kreipkitės į adresą Firmowa g. 46, 05-152 Łomna.

Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2016/679 Reglamentu (EU) dėl fizinių asmenų apsaugos dėl asmens duomenų tvarkymo ir laisvo tokių duomenų judėjimo bei Direktyvos 95/46/EB panaikinimo (bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Stengiamės saugoti asmens duomenų subjektų interesus, ypač užtikrinant, kad surinkti duomenys būtų:

 • tvarkomi teisėtai, sąžiningai ir skaidriai asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, atžvilgiu,
 • renkami konkrečiais, aiškiais ir teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi būdais, nesuderinamais su šiais tikslais,
 • adekvatūs, atitinkantys ir ribojami iki to, kas būtina, kad būtų pasiektas tokių duomenų tvarkymo tikslas,
 • teisingi ir, jei reikia, atnaujinami,
 • saugomi tokiu būdu, kad būtų galima identifikuoti asmens, kurio duomenys yra tvarkomi, ne ilgiau, nei tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti,
 • tvarkomi taip, kad būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas.

Siekiant užtikrinti paslaugų teikimą aukščiausiu lygiu, naudojami techniniai įrankiai, susiję su svetainės analize ir aptarnavimu. Šie įrankiai nenaudojami mūsų asmens duomenims apdoroti. Mes naudojame:

 • Google Analytics – internetinis įrankis, skirtas statistikos apie interneto svetaines analizei,
 • Google AdWords – reklamos sistema, leidžianti rodyti rėklaminius nuorodas Google paieškos rezultatuose ir kitose bendradarbiaujančiose svetainėse,
 • Yandex Metrica, Heap Analytics – įrankis, skirtas analizuoti interneto svetainę,
 • Pranešimų spustelėjimai – realiu laiku ekrane atsirandančios pranešimų,
 • Livechat – UserEngage įmonės paslauga, suteikianti galimybę bendrauti su jumis.

II. DUOMENŲ SURINKIMO TIKSLAS IR APIMTIS IR ŠIUO VEIKSMAŲ TEISINIS PAGRINDAS:
Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi trims tikslams, priklausomai nuo jūsų suteiktos sutikimo:

 • atsakyti į jūsų užklausas, pateiktas per kontaktinę formą – šių veiksmų teisinis pagrindas yra principas, kad duomenų tvarkymas yra būtinas, kad būtų įvykdyti asmens, kurio duomenys tvarkomi, užklausai atlikti veiksmai,
 • siųsti pasiūlymus, naujienlaiškius – šių veiksmų teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis vienam ar daugiau konkrečių tikslų,
 • rekrutaciniams tikslams – šių veiksmų teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas tvarkyti asmens duomenis vienam ar daugiau konkrečių tikslų.

Mes tvarkome šią jūsų duomenų apimtį:

 • Vardas ir pavardė,
 • el. pašto adresas,
 • telefonas,
 • bet kokie kiti duomenys, kuriuos pateikėte savo užklausos turinyje, siųsdami užklausos formą arba siųsdami mums priedus elektroniniu paštu.

Mes nerenkame papildomos informacijos apie jus iš kitų šaltinių.
Mes neparduodame asmens duomenų ir juos nepateikiame kitiems subjektams. Ypač jūsų duomenys nėra perduodami už Europos Ekonomikos Eismo ribų ar tarptautinėms organizacijoms.

III. DUOMENŲ SAUGOJIMAS IR TRINIMAS

Mes siekiame maksimaliai apriboti asmens duomenų saugojimo laiką, kurie nebenaudojami. Tačiau norime jus informuoti, kad tai gali būti atvejis dėl operacinių ar technologinių priežasčių. Turime omenyje laiką, reikalingą priimti sprendimui, ar tolesnė sąveika yra pageidautina, taip pat laiką, reikalingą duomenų pašalinimui iš saugos kopijų.

Jūsų duomenys, tvarkomi dėl užklausų apie pasiūlymus, bus mums tvarkomi per laikotarpį, kai vyksta korespondencija, ir po to, priklausomai nuo jos rezultatų, arba pildys mūsų klientų duomenų bazę ir bus toliau tvarkomi siekiant įvykdyti sutartį, arba bus ištrinti, jei bendradarbiavimo galimybės nebus.

Uždarius dialogus iš jūsų pusės, duomenys bus nedelsiant ištrinami iš mūsų darbinės sistemos duomenų bazių ir iš saugos kopijų per trisdešimt dienų.

Jei nėra atsakymo ir situacija yra neaiški, duomenys bus saugomi šešis mėnesius nuo paskutinio pranešimo išsiuntimo datos.

Duomenys, tvarkomi remiantis sutikimu, t. y. duomenys, naudojami siųsti rinkodaros informaciją, bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo momento. Taip pat reikia pridėti trisdešimt dienų laiką, kuris mums reikalingas duomenų pašalinimui iš saugos kopijų.

IV. SUTIKIMO ATŠAUKIMO TEISĖ, KONTROLĖS, PRIĖJIMO PO DUOMENŲ TURINĮ IR JŲ TAISYMO TEISĖ, DUOMENŲ PERKELIMO TEISĖ, TEISĖ Į PASIPRIEŠINIMĄ KITAM NAUDOJIMUI IR TEISĖ SKŪSTIS Į VALDYMO ORGANĄ

Pranešame, kad tvarkome jūsų duomenis rinkodaros tikslais remdamiesi jūsų laisva valia suteiktu sutikimu. Pranešame, kad šis sutikimas gali būti bet kuriuo metu atšauktas. Siūlome tam tikru būdu mums pranešti to paties el. pašto adreso ar telefono numerio, iš kurio gaunate rinkodaros turinį. Sutikimo atšaukimo vieninteliu padarinys bus tai, kad nebegausite mūsų pasiūlymų ir kitų rinkodaros turinio. Pranešame taip pat, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos mūsų jūsų duomenų tvarkymo teisėtumui, atlikusiamsi prieš atšaukimą.

Jums suteikta teisė gauti prieigą prie savo asmens duomenų turinio ir teisę nedelsiant ištaisyti neteisingus asmens duomenis. Be to, jūs turite teisę papildyti nepilną asmens duomenų turinį.

Jums suteikiama teisė bet kuriuo metu prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo rinkodaros tikslais, įskaitant profilavimą, jei duomenų tvarkymas susijęs su tokiu tiesioginiu marketingu.

Jums suteikiama teisė reikalauti, kad apribotume jūsų asmens duomenų tvarkymą laikotarpiui, reikalingam duomenų teisingumui patikrinti arba reikalauti teisių gynimo.

Jums taip pat suteikiama teisė mūsų priteisti prašymą pateikti savo duomenis jums arba tiesiogiai kitam duomenų tvarkytojui paprastai naudojamu skaitmeniniu formatu, kuris tinkamas mašininiam skaitymui. Pranešame, kad ši teisė taikoma tik tiems duomenims, kuriuos iš jūsų gavome. Atsižvelgiant į tai, kad jūsų duomenys yra tvarkomi tik tekstinėje formoje, duomenų perkėlimas sumažės iki mūsų sugeneruotų jūsų užklausų istoriją atspindinčių docx formato dokumentų. Šie dokumentai nebegalės pateikti mūsų atsakymų, įskaitant mūsų patarimus arba kitą ekspertų žinių rūšį, nes tai nėra jūsų teisė (neperkeliama).

Visus išvardytus klausimus prašome siųsti į mūsų biurą adresu Firmowa g. 46, 05-152 Łomna.

Pranešame, kad jums taip pat suteikiama teisė pateikti skundą į valdymo organą, kuris yra Asmens duomenų apsaugos valdytojas.

V. SLAPUKAI („COOKIES”)

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų kompiuterio diske gali būti saugomi t. y. slapukai, t. y. maži tekstinių failai, kurie siunčiami iš mūsų serverio arba „Google“ serverio.

Iš mūsų serverio siunčiame slapukų failus labai retai. Jie naudojami pageidaujamo svetainės išvaizdos, nustatytos vartotojų, pvz., šrifto dydžio, atminties, apklausų balsavimo fakto, arba vartotojo vykdytos kelio žingsnio, užregistavimui.

Mes taip pat naudojame slapukus, skirtus pritaikyti rodomas reklamas pagal lankytojų interesus.

Iš mūsų serverio išsiunčiamos informacijos, saugomos jūsų kompiuterio diske, niekur nerenkame ir jokiu būdu nepateikiame.

Be mūsų serverio išsiunčiamų slapukų, per mūsų svetaines siunčiami „Google“ slapukai, kurie naudojami pritaikytoms reklamoms rodyti „Google“ moduliuose pagal jūsų interesus.

Bet kuriuo metu galite išjungti visus arba kai kuriuos slapukus pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

Prašome atkreipti dėmesį, kad visiškai išjungus slapukus, naudojantys tam tikras svetainės funkcijas, gali neveikti.

VI. NARŠYMO INFORMACIJA IR ANALITIKA

Mūsų svetainė renka informaciją apie jūsų lankomumą ir naudojimąsi ja. Rinkdami tokios informacijos statistinę analizę, mes siekiame gerinti mūsų svetainės funkcionalumą ir jūsų patirtį naudojantis ja.

Mes renkame šią informaciją naudodami skirtingas technologijas, įskaitant slapukus ir panašius įrankius.

Mūsų naudojami statistiniai įrankiai gali rinkti informaciją, tokią kaip:

 • jūsų IP adresas,
 • naršyklės tipas ir kalba,
 • nukreipimo ir atsistatymo tinklapio adresai,
 • pažymėjimai ir laiko sekos peržiūrėtoms svetainėms,
 • informacija apie atliekamus paspaudimus ir veiksmus svetainėje,
 • duomenys apie įrenginio operacinę sistemą ir kitą programinę įrangą,
 • informacija apie galimai naudojamą interneto paslaugų tiekėją ir panašiai.

Mes renkame šią informaciją norėdami suprasti, kaip žmonės naudojasi mūsų svetaine, ir siekiame pagerinti jos funkcionalumą.
Mes taip pat naudojame šią informaciją sukuriant ataskaitas mūsų veiklos rezultatams, pavyzdžiui, kas žiūri mūsų svetainę, kokia yra populiariausia turinio dalis ir pan.

VII. INTERNETO RINKODARA

Mūsų svetainė naudoja interneto rinkodaros technologijas, kurios leidžia mums rodyti jums mūsų reklamas kitose interneto svetainėse. Tai vadinama „remarketingu“.

Šios technologijos leidžia rodyti jums mūsų reklamas pagal jūsų ankstesnę veiklą mūsų svetainėje. Tai gali būti paspaudimai, peržiūros, užsakymai ir pan.

Tai daroma naudojant slapukus, kuriuos įrengta į jūsų įrenginį, kai lankotės mūsų svetainėje. Šie slapukai nenaudojami jūsų asmeniniams duomenims rinkti ar saugoti, bet juos naudojant galime nustatyti, kad esate lankęs mūsų svetainę ir rodyti jums mūsų reklamas.

VIII. MŪSŲ INTERNETO SVETAINIŲ TINKLAPYJE NAUDOJAMOS TREČIOSIOS ŠALYS IR JŲ INTERNETO SVETAINĖS

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, kurias valdo trečiosios šalys. Pranešame, kad mes neturime kontrolės ir neatsakome už jų interneto svetaines, turinį ir jų privatumo politiką.

Prašome perskaityti tokių svetainių privatumo politiką ir naudotis jomis atsargiai.

IX. KONTAKTAI

Jei turite klausimų arba pageidavimų dėl šios privatumo politikos, susisiekite su mumis adresu Firmowa g. 46, 05-152 Łomna.

X. KEITIMAI

Mūsų privatumo politika gali būti laikinas pakeisti arba pakeisti bet kuriuo metu, nurodant priežastis ir paskelbiant jas mūsų svetainėje.

Paskutinis pakeitimas: 2023 m. rugsėjo 23 d.

Kontaktai

Grupė Delta

Kreipkitės Kreipkitės Kreipkitės

Paskambinkite mums