Privaatsuspoliitika

Andmekaitse- ja küpsisepoliitika tellingutootja jaoks

I. ÜLDISED MÄÄRUSED:
Isikuandmete töötleja, mis kogub isikuandmeid veebisaidi delta-bud.eu kaudu, on ettevõte DELTA Marcin Sadlak, asukohaga Kłobucka 10, 02-699 Varssavi, registreeritud majandustegevuse registris registreerimisnumbriga NIP: 5631571163, REGON: 110670920, e-posti aadress: delta@delta-bud.pl.

Teie kahtlusi ja taotlusi seoses õiguste kasutamisega palume suunata aadressile Firmowa 46, 05-152 Łomna.

Teie isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumine ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Me pöörame suurt tähelepanu isikute huvide kaitsmisele, kelle andmeid töödeldakse, ja tagame eelkõige, et kogutud andmed oleksid:

 • töödeldud seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt andmesubjektide suhtes,
 • kogutud konkreetsetes, selgetes ja õiguspärastes eesmärkides ega töödeldud edasi viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus,
 • asjakohased, sobivad ja piiratud nende eesmärkidega, milleks neid töödeldakse,
 • õiged ja vajaduse korral ajakohastatud,
 • hoitud viisil, mis võimaldab isikuandmeid tuvastada, mitte kauem, kui on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milles neid töödeldakse,
 • töödeldud viisil, mis tagab isikuandmete nõuetekohase turvalisuse.

Et tagada teenuste kõrge tase, kasutame seotud veebisaidi analüüsi- ja teenindusvahendeid. Need tööriistad ei ole meie poolt teie isikuandmete töötlemiseks. Kasutame järgmisi:

 • Google Analytics – veebianalüüsi tööriist,
 • Google AdWords – reklaamisüsteem, mis võimaldab kuvada sponsoreeritud linke Google’i otsingutulemustes ja koostöölehtedel,
 • Yandex Metrica, Heap Analytics – veebisaidi analüüsi tööriist,
 • Push-teatised – reaalajas teatised, mis ilmuvad teie arvuti ekraanile,
 • Livechat – UserEngage’i teenus, mis võimaldab teiega vestelda.

II. ANDMETE KOGUMISE EESMÄRK JA ULATUS NING NENDE TEGEVUSTE ÕIGUSLIK ALUS:
Teie isikuandmeid töödeldakse kolmel eesmärgil vastavalt antud nõusolekule:

 • vastata teie poolt esitatud päringutele läbi kontaktivormi – nende tegevuste õiguslik alus on põhimõte, mille kohaselt andmete töötlemine on vajalik isiku, kelle andmed on, taotletud toimingute tegemiseks,
 • pakkuda pakkumisi, uudiskirju – nende tegevuste õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks ühes või mitmes kindlas eesmärgis,
 • värbamise eesmärkidel – nende tegevuste õiguslik alus on teie nõusolek isikuandmete töötlemiseks ühes või mitmes kindlas eesmärgis.

Me töötleme järgmisi teie andmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi,
 • e-posti aadress,
 • telefoninumber,
 • võimalikud muud andmed, mida te esitate kontaktvormi päringus või saadate meile korrespondentsis kaasas olevates failides,

Me ei kogu teie kohta täiendavaid andmeid muudest allikatest.
Me ei müü isikuandmeid ega edasta neid teistele osapooltele. Eriti ei edastata teie andmeid Euroopa Majanduspiirkonna piires ega rahvusvahelistele organisatsioonidele.

III. ANDMETE SÄILITAMINE JA KUSTUTAMINE

Me püüame piirata isikuandmete säilitamise aega, mida enam ei kasutata. Teavitage siiski, et see võib olla vajalik tehnilistel ja tehnoloogilistel põhjustel. Selle all mõtleme aega, mis on vajalik otsuse tegemiseks, kas edasine ühendust võtmine on asjakohane, samuti aega andmete kustutamiseks varukoopiaidest.

Teie andmeid, mis on töödeldud pakkumispäringu käsitlemise eesmärgil, töödeldakse meie juures kogu korrespondentsi kestel ja seejärel, sõltuvalt tulemustest, lisatakse need meie klientide andmebaasi ja neid töödeldakse edasi lepingu täitmise eesmärgil või kustutatakse, kui koostöö võimalust ei teki.

Teie poolt selgelt lõpetatud vestluste korral kustutatakse andmed meie süsteemi töötlemisbaasist viivitamatult ja varukoopiaidest kustutatakse enne kolmekümne päeva möödumist.

Kui vastust ei saada ja olukord on ebaselge, hoitakse andmeid kuus kuud alates viimasest sõnumi saatmise kuupäevast.

Nõusolekul põhinevaid andmeid, seega andmeid, mida kasutatakse turundusmaterjalide saatmiseks, töödeldakse kuni nõusoleku tagasivõtmiseni. Tuleb arvestada ka kolmekümne päevaga, mis on vajalik andmete eemaldamiseks varukoopiaist.

IV. ÕIGUS NÕUSOLEKU TAGASI VÕTMISEKS, KONTROLLI, JUURDEPÄÄSU OMA ANDMETE SISULE JA NENDE PARANDAMISEKS, ANDMETE ÜLEKANDMISEKS, VASTUOLU ÕIGUS EDASISELE TÖÖTLEMISELE JA KAEBUSE ESITAMISEKS JÄRELEVALVEASUTUSELE

Teavitame, et töötleme teie isikuandmeid turunduseesmärkidel teie vabatahtliku nõusoleku alusel. Teavitame teid, et seda nõusolekut võib igal ajal tagasi võtta. Soovitame selleks saata meile e-kiri samast e-posti aadressist või telefoninumbrist, millelt te turundusmaterjale saate. Ainult selle tagasivõtmise tagajärg on see, et te ei saa enam meie pakkumistest ja muudest turundusmaterjalidest teavet. Teavitame ka, et nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta meie poolt enne selle tagasivõtmist tehtud andmetöötluse seaduslikkust.

Teil on õigus juurdepääsule oma isikuandmete sisule ja õigus nõuda oma isikuandmete kiiret parandamist, kui need on ebatäpsed. Lisaks on teil õigus nõuda puudulike isikuandmete täiendamist.

Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele sellistel turunduslikel eesmärkidel, sealhulgas profiilide koostamisel, ulatuses, milles töötlemine on seotud sellise otseturundusega.

Teil on õigus nõuda, et piiraksime teie isikuandmete töötlemist ajaks, mil kontrollime andmete õigsust või esitame nõudeid.

Teil on ka õigus nõuda meilt, et edastaksime teie andmed teile või teisele otsestele töötlejatele üldkasutatavas masinloetavas vormingus. Teavitame, et see õigus kehtib ainult nende andmete suhtes, mille me teilt saime. Kuna teie kohta käivad andmed töödeldakse ainult tekstivormingus, piirdub andmete ülekandmine meie poolt teie päringute ajaloo sisaldavate .docx-failide genereerimisega. Need failid ei sisalda meie vastuseid ega seega meie nõuandeid ega muud eksperdi teavet, kuna see ei kuulu teie õiguste hulka (see ei ole ülekantav).

Kõik ülaltoodud küsimused palume suunata meie kontorisse aadressil Firmowa 46, 05-152 Łomna.

Teavitame teid ka sellest, et teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, keda juhib Andmekaitseameti president.

V. KÜPSISTE KASUTAMINE

Kui külastate meie veebisaidi lehti, võivad teie arvutisse salvestuda nn küpsised ehk väikesed tekstifailid, mida saadetakse meie serverist või Google’i serverist.

Meie serverist saadame küpsiseid ainult harvadel juhtudel. Need on mõeldud kasutajate eelistatud lehekülgede kujunduse meeldejätmiseks, näiteks fondi suuruse, hääletamise küsitluste märkimise ja mitmeastmeliste toimingute sooritamise.

Kasutame ka küpsiseid reklaamide kohandamiseks Google’i külastajate huvidele vastavaks.

Me ei kogu teie arvutisse salvestatud teavet ja ei töötle seda mingil viisil.

Lisaks meie serveri kaudu saadetud küpsistele saadetakse meie veebisaitide külastajate huvidele vastavate reklaamide kohandamiseks Google’i küpsised.

Igal ajal saate keelata kõigi või mõnede küpsiste salvestamise, muutes oma veebibrauseri seadeid.

Kui otsustate kõik küpsised keelata, ei saa teatud sisu ega teenuseid meie veebisaitidel kasutada, eriti sisselogimist nõudvaid. Küpsiste keelamine ei mõjuta meie veebisaitide sirvimise võimalust.

 • Operas,
 • Firefoxis,
 • Chrome’is,
 • Internet Exploreris,
 • Safaris.

Kui kasutate mobiilseadet (telefon, nutitelefon, tahvelarvuti), tutvuge oma seadme tootja privaatsusvalikute dokumentatsiooniga nende veebisaidil.

Kontakt

Grupp Delta

Võta ühendust Võta ühendust Võta ühendust

Helista meile