Ανακαίνιση γραμμών υψηλής τάσης

Τα εργασίες ανακαίνισης εντός των γραμμών υψηλής τάσης απαιτούν όχι μόνο μεγάλη εμπειρία από τα άτομα που τις πραγματοποιούν. Η κατασκευή πάνω στην οποία κινούνται οι άνθρωποι που πραγματοποιούν αυτήν την ανακαίνιση πρέπει να είναι σταθερή και ασφαλής. Ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά διαθέτουν τα σκαλοπάτια Delta, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του είδους των εργασιών συντήρησης.

Δείτε άλλες φωτογραφίες από αυτήν την υλοποίηση

Επικοινωνία

Ομάδα Delta

Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία

καλέστε μας