Ανακαίνιση της οροφής του εκκλησιαστικού ναού στην Τσερέμσα

Οι κατασκευές μας είναι ελαφριές και ταυτόχρονα εξαιρετικά σταθερές. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιούνται συχνά κατά την ανακαίνιση στέγων ή την επένδυση κτιρίων. Τα συστήματα ανυψωτικών δομών Delta χρησιμοποιήθηκαν για την ανακαίνιση της οροφής του εκκλησιαστικού ναού στην Τσερέμσα.

Δείτε άλλες φωτογραφίες από αυτήν την υλοποίηση

Επικοινωνία

Ομάδα Delta

Επικοινωνία Επικοινωνία Επικοινωνία

καλέστε μας