System balustrad ochronnych UNIMAX przeznaczony jest do tworzenia zabezpieczeń przy krawędziach bocznych budynków i ma na celu ochronę ludzi przed upadkiem z wysokości.  System UNIMAX spełnia wymogi wytrzymałościowe klasy A zgodnie z norma PN-EN 13374 pt. Tymczasowe systemy zabezpieczeń  na krawędzi budynków; opis techniczny wyrobu, metody badań. Zgodnie z wyżej wymienioną normą, klasa A określa wyroby  stosowane w sytuacji, gdy występują obciążenia statyczne. Wszystkie elementy stalowe, które wchodzą w skład systemu UNIMAX, pokryte są trwałą powłoką antykorozyjną, która pozwala na długą eksploatację .

Główne zastosowania systemu zabezpieczeń UNIMAX

  • zagospodarowanie terenu budowy
  • prac na wysokościach ( klatki schodowe, otwory w stropach, szyby windowe, otwory w ścianach zewnętrzach, balkony)
  • roboty ziemne (wykopy z wykorzystaniem grodzic, wykopy standardowe)

Podstawowe elementy systemu zabezpieczeń krawędzi UNIMAX:

  • burta zabezpieczająca dostępna w dwóch wymiarach : 2500 x 150x 32mm , 2500 x 220 x 32mm
  • panel siatkowy dostępny w dwóch długościach : 2500mm, 1500mm
  • słupek UNI oraz słupek PN
  • oraz rożnego rodzaju stopy m.in. stopa uniwersalna,  stopa wbijana, stopa wkręcana