Rusztowania DELTA MODUŁ są rusztowaniami modułowymi montowanymi z prefabrykowanych elementów.

Podstawowym elementem nośnym rusztowań DELTA MODUŁ są  stojaki pionowe wyposażone w rozety do mocowania pozostałych elementów ( o długościach 0,5 m; 1,0 m; 1,5 m; 2,0 m; 3,0 m; 4,0 m). Pionowe i poziome usztywnienie wykonuje się za pomocą stężeń o długościach dopasowanych do danego pola rusztowania. Elementami nośnymi w systemie DELTA MODUŁ są rygle i u-rygle o długościach 0,73 m; 1,09 m; 1,57 m; 2,07 m; 2,57 m; 3,07 m.

W rusztowaniach DELTA MODUŁ stosuje się następujące typy podestów:

  • Stalowe ocynkowane ogniowo
  • Drewniane impregnowane
  • Aluminiowe
  • aluminiowo- sklejkowe

Podesty stosowane w rusztowaniu DELTA MODUŁ posiadają dwa rodzaje zaczepów:

  • podesty z zaczepem na u-rygiel
  • podesty z zaczepem na o-rygiel (rygiel)

W systemie rusztowań DELTA MODUŁ znajduje się szereg elementów uzupełniających, dzięki którym możliwe jest wznoszenie konstrukcji z uwzględnieniem lokalnych warunków posadowienia oraz kształtu elewacji.

Rusztowania robocze DELTA MODUŁ może być stosowane do prac inspekcyjnych i lekkich prac budowlanych (roboty malarskie, tynkarskie).W rusztowaniu DELTA MODUŁ istnieje możliwość rozbudowy siatki rusztowań w dowolnym kierunku o dowolną długość bez potrzeby stosowania dodatkowych złącz. Pozwala to na zbudowanie dowolnej konstrukcji o wymiarach dopasowanych do skomplikowanych projektów.  Dzięki zastosowaniu w stojakach rozet z  gniazdami rozmieszczonymi co 0,5 m, istnieje możliwość regulacji położenia elementów systemu w płaszczyźnie pionowej.

Materiały do Pobrania

Delta Moduł