Polityka Prywatności

Dane osobowe

 1. Administrator Twoich danych osobowych
  „Delta” Marcin Sadlak z siedzibą ul. Kłobucka 10, 02-699 Warszawa, woj. mazowieckie NIP:5631571163, REGON: 110670920, prowadząca serwis pod adresem: www.delta-bud.eu.
 2. Dane kontaktowe Administratora
  Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: biuro@delta-bud.pl.
 3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe?
  Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies).
  Dodatkowo Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług.
  Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania polecanych produktów do Twoich preferencji.
 4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe?
  Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie.
  W odniesieniu do usług Delta-Bud Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?
  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  W odniesieniu do usług Delta-Bud, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą).
  Jeżeli chodzi o pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie polecanych produktów na stronie delta-bud.eu do Twoich preferencji, zapewnienie bezpieczeństwa świadczonej usługi oraz ciągłe jej doskonalenie.
 6. Wymóg podania danych
  Podanie danych w celu realizacji usługi Delta-Bud jest niezbędne do świadczenia tej usługi. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.
  Przetwarzanie danych w pozostałych celach pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usługi jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usługi. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usługi.
 7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?
  Twoje dane mogą być przekazywane:

  1. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora,
 8. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?
  Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
  • prawo żądania sprostowania danych,
  • prawo do usunięcia danych (z wyjątkiem sytuacji kiedy przetrzymywanie Twoich danych jest uzasadnione względami prawnymi),
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Pliki Cookie

 1. Serwis posługuje się plikami Cookies.
 2. Pliki Cookies mogą być instalowane na urządzeniu użytkownika za jego wyraźną zgodą.
 3. Pliki Cookie mogą być odinstalowane poprzez usunięcie ich z przeglądarki. Zaznaczamy jednak, że usunięcie plików Cookie może wpływać niekorzystanie na korzystanie z serwisu.
 4. Do celów Analitycznych wykorzystujemy narzędzie Google Analytics. W związku z tym na stronie zaimplementowany został kod śledzący Google Analytics oraz pliki cookies firmy Google LLC.